Home

Bevar Ho

Vi arbejder på, at få en By i balance med Natur, Turisme og bebyggelse.

Auf Deutch:

Vi har lavet 3 forslag til Høringssvar, vi håber du vil sende et høringssvar ind.

Der skal sendes 3 mails - et til hvert høringssvar.

Brug dem som et forslag - en hjælp, pluk og omskriv. Gør det gerne personligt.


Høringssvar sendes til:

planogby@varde.dk
- eller du kan aflevere personligt til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde


- én for hyttenbyen - Skallingevej nr. 6 (MARKES MED ”Kommuneplantillæg 29 og/eller Lokalplan 08.01.L04”.)
- én for hotellet - Skallingevej nr. 5 (MARKES MED ”Kommuneplantillæg 25 og/eller Lokalplan 08.01.L03”.)
- én for områdeplanen (MARKES MED ”Områdeplan for Ho”.)

Bevar Ho

Består af arbejdsgruppen:

Martin Gram

Christina Pagaard Thomsen

Jane Johnsen

Anne Marie Slaikjær 


Du kan kontakte os på: ho@bevarho.dk

Copyright @ All Rights Reserved