Sagens gang

Sagen indtil nu


Her får du en gennemgang af de forskellige punkter, som vi mener der er begået fejl i, eller hvor der er noget der kan gøres.

Den er delt op i punkter, der forhåbentlig gør det lettere at se, hvad vi mener.

Dokument til Kommunen.


Et af de dokumenter som er udleveret til kommunen, er denne slide,

som beskriver en del problematik, omkring grønne kiler, Grønt Danamrks kort, fredede bilag 4 arter og meget andent.


Materialet er udarbejdet af:

Hans, som er sommerhusejer i Ho.

Varde Kommune


Områdeplan udsendt af Varde Kommune

Planen kommer i høring i august 2019

Sammen med Lokalplansforslag for Skallingvej 5 & 6

Sagen fra august til november 2018:

Bevar Ho

Består af arbejdsgruppen:

Martin Gram

Christina Pagaard Thomsen

Jane Johnsen

Anne Marie Slaikjær 


Du kan kontakte os på: ho@bevarho.dk

Copyright @ All Rights Reserved