Høringsface 22. august 2021

Kilde til billederne herover er: Børsen og Blåvandshuk Golfbane. Børsen har lavet en artikel ang produktion af de nye huse. Golfbanen har lagt billeder ud på facebook, for at oplyse om projektet.

Høringsface slutter

22. august 2021

Til dig med interesse i udviklingen i Ho
 
Du har tidligere sagt ja til at modtage information vedr. den planlagte hytteby og golfhotel i Ho, som nu er sendt i høring frem til den 22. august 2021.

Hvis du har samme holdning, vil vi gerne opfordre dig til at indsende endnu et høringssvar. Vi anbefaler, at du også indsender konkrete ændringsforslag til projektet
Vi vil gerne opfordre til, at du sender et personligt høringssvar- skriv med dine egne ord.

 
*****************************************
 
Bevar Ho-gruppen håber, at se dig/jer til:
 
Borgermøde onsdag d. 30. juni 2021 kl. 19.00 i Billum Hallen, Kildegaardsvej 14, 6852 Billum. Det forventes, at der også afholdes virtuelt borgermøde samme dag. Følg med via nedenstående link.
 
Hvis der bliver forholdsregler i forbindelse med corona-restriktioner, vil det fremgå af Varde kommunes hjemmeside i denne uge.
https://www.vardekommune.dk/content/borgermoede-vedroerende-kommuneplantillaeg-25-og-lokalplan-0801l03-hotel-ved-skallingevej-i


Borgermødet afholdes af Varde Kommune. Projektet bliver gennemgået på mødet.
 
Du finder materialet her:
https://www.vardekommune.dk/content/forslag-til-tillaeg-25-til-kommuneplan-2017-og-lokalplan-0801l03-hotel-ved-skallingevej-i-ho
 
Har du indsendt høringssvar i forbindelse med forhøringen, vil du have modtaget information fra Varde Kommune via din e-boks.
 
*****************************************
 
Hvad er nyt?
Hyttebyen er indtil videre taget ud af projektet.
 
Dette er den endelige høringsperiode for projektet ved golfbanen. Det er sidste chance for at komme med forslag til ændringer i projektet.
 
I forhøringen blev der indsendt 98 høringssvar på mere end 800 sider i alt. Det anføres af forvaltningen, at: ”Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.”
 
Mange af høringssvarene er positive overfor et golfhotel – og det er Bevar Ho-gruppen også. Vi vil gerne være med til at drive udviklingen i Ho, men den skal ske på en ordentligt måde med respekt for natur, kultur og mennesker.
 
Hvis du har samme holdning, vil vi gerne opfordre dig til at indsende endnu et høringssvar. Vi anbefaler, at du også indsender konkrete ændringsforslag til projektet.
 
*****************************************
 
Det mangler vi svar på
 
Bevar Ho-gruppen har samlet sine indledende spørgsmål til projektet herunder – inddelt i tre overordnede temaer:

 • TRAFIK 
 • HOTEL-FERIECENTER-PROJEKTET
 • GENERELLE SPØRGSMÅL

 
Vores spørgsmål til trafikken igennem og rundt om i Ho:
 

 • Hvorfor gennemfører Varde Kommune en trafikanalyse uden risikovurdering?
 • Vi er bekymrede over mere trafik igennem Ho.
  • Vil det været sikkert at være cyklist eller fodgænger igennem Ho, når projektet er færdigt?
  • Er forholdende for cyklister og gående – særligt børn - sikre med den nuværende trafikmængde?
 • Vil Varde kommune afhjælpe trafikken ved f.eks. at lede trafikken via Almosetoften, Toldervej og Sønderballevej?
 • I hvor mange år kan vi forvente tung (bygge-)trafik igennem Ho
 • Hvorfor skriver Varde Kommune, at der er to indfaldsveje til projektet? Hvor mange biler forventer Varde Kommune, der vil ankomme via Blåvand og Tane Hedevej?
 • Hvordan vil Varde Kommune sikre, at farten dæmpes gennem Ho?
 • Hvordan vil Varde Kommune sikre, at hastigheden sænkes på Skallingevej
 • Hvordan vil man afhjælpe støv, støj og hastighedsgener på Søndertoften?
 • Det nævnes, at der vil blive anlagt en dagligvarebutik i forbindelse med projektet. Det er ikke med i trafikanalysen. Hvorfor ikke?
 • Der står i rapporten “At der vil være et begrænset antal fodgængere fra projektområdet og mod Ho by, så det vil ikke at medføre trafiksikkerhedsmæssige problemer, da trafikmængden og hastigheden er lav”. Hvad underbygger dette?

Vores spørgsmål til det konkrete projekt

 • Er det et hotel eller et feriecenter, der er i planerne?
  • Hvis det er et feriecenter, hvordan forholder Varde Kommune sig til dette? Er der behov for endnu et feriecenter i Ho?
 • Hvad er det konkrete projekt, og hvornår kan vi få mere at vide? Det anføres i høringsmaterialet, at: “Der er ved lokalplanens færdiggørelse ikke et konkret projekt for området”.
 • Hvorfor bygges der ikke i Ho-stil?
 • Vil området kunne bebygges med f.eks. Annebergs NaturSuiter og NaturHytter som ved hyttebyen?
 • Der lægges op i “hotellejligheder” á 30 - 100 m2. Hvor mange hotellejligheder bliver på 100m2?
 • Hvor mange hotelværelser indeholder projektet?
 • Vil projektmager at etablere en dagligvarebutik?

Vores generelle spørgsmål
 

 • Hvordan vil Varde Kommune og Byrådet beskytte naturen og sikre bæredygtig turisme i og omkring Ho?
 • Projektets koncept lægger op til turisme, der i høj grad bruger naturen – hvor meget mere, kan naturen ”trække”?
 • Hvor går grænsen for, hvor meget Varde Kommune og politikerne i Byrådet vil tillade i Ho?
  • Et hotel-feriecenter?
  • 50 ferielejligheder på den gamle campingplads?
  • Engen foran Ho Bjerge?
  • Findes der andre uberørte engstykker, der kan komme i betragtning?
 • Hvorfor har 98 høringssvar ikke ført til ændringer i projektet?
 • Hvorfor hastes projektet i gennem i Byrådet og af forvaltningen? Materialet ligger ikke klar, og alligevel sendes projektet i høring.