Sagens gang

Sagen indtil nu


Opdateret d. 19. juni 2021  - Kig under Høringsface, der ligger de nyeste informationer.


Her får du en gennemgang af de forskellige punkter, som vi mener der er begået fejl i, eller hvor der er noget der kan gøres.

Den er delt op i punkter, der forhåbentlig gør det lettere at se, hvad vi mener.

Dokument til Kommunen.


Et af de dokumenter som er udleveret til kommunen, er denne slide,

som beskriver en del problematik, omkring grønne kiler, Grønt Danamrks kort, fredede bilag 4 arter og meget andent.


Materialet er udarbejdet af:

Hans, som er sommerhusejer i Ho.

Varde Kommune


Områdeplan udsendt af Varde Kommune

Planen kommer i høring i august 2019

Sammen med Lokalplansforslag for Skallingvej 5 & 6

Sagen fra august til november 2018: